Stichting Afrisol 
Keep our region green

 

KEEP OUR REGION GREEN

Stichting Afrisol gelooft dat door landbouw en het delen van technische kennis steeds meer kansarmen toegang krijgen tot voedsel, energie en educatie waardoor de zelfredzaamheid van deze groep wordt bevorderd. 

Stichting Afrisol biedt hulp bij de ontwikkeling van projecten in Nederland, en heeft daarnaast hulp geboden aan verschillende projecten in Kenia en in Suriname. In Kenia, om een voorbeeld te noemen hebben wij een Biogas Innovatie Centrum alsmede een kleinschalige proefboerderij helpen opzetten. En daarnaast hebben wij geholpen met strategisch advies om twee biogasprojecten te realiseren voor maatschappelijke instanties waaronder een weeshuis en een ouderencomplex. Deze biogasinstallaties helpen deze organisaties te besparen op energiekosten, geld dat nu aangewend kan worden voor betere medicijnen, welzijn en voedsel. 

Daarnaast helpen wij ook sociale ondernemers in Nederland, die onze kennis kunnen gebruiken in het opschalen van hun maatschappelijke projecten. 

In Suriname zijn we betrokken bij een stichting die een klein groenteteelt project is gestart waarop duurzame wijze en middels een innovatief tafel-teeltsysteem diverse groenten wordt verbouwd. Dit doen zij om werk te creëren. Het gaat om betaald werk voor ouderen alsmede leerwerktrajecten voor kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie.  

SOCIAAL EN DUURZAAM

Onze betrokkenheid bij de bestaande projecten, maar ook toekomstige projecten dient bij te dragen aan een geïntegreerde regionale ontwikkeling op het gebied van gezondheid, welzijn en onderwijs. We werken altijd samen met lokale ondernemers die hard werken aan een duurzame toekomst. We doen dit door delen, durven en actie te ondernemen

LOKAAL LIGT DE OPLOSSING 

Stichting Afrisol richt zich op het verduurzamen van de maatschappij met focus op landbouw, circulaire ondernemen en kennisoverdracht. Vanuit werkgelegenheidsperspectief stimuleren deze projecten kwetsbare mensen om uit de spiraal van werkloosheid en armoede te komen. In de meeste gevallen leggen wij ook de link met Nederlandse MKB ondernemers vanuit een netwerkfunctie. 

COMPOSTING LAB

Eén van de projecten is het biogas innovatiecentrum in Kenia. Dit centrum is zelfvoorzienend en biedt duurzaam werk aan 5 tot 6 medewerkers. Jaarlijks bezoeken tientallen agrariërs dit centrum. Dit zijn boeren die beschikken over vee (en dus mest) en akkerbouw areaal. Het nieuwste project binnen ons centrum, betreft het Composting Lab. Aangesloten boeren leveren  hun mest aan. Deze mest wordt samen met andere organische reststromen binnen het Composting Lab verwerkt en opgewaardeerd tot organische compost. Hiertoe hebben wij een eenvoudig proces ontwikkelt waarbinnen de compostering plaatsvind. De compost gaat als eindproduct in droge pallets vervolgens weer terug naar dezelfde boeren, die op hun beurt deze meststoffen aanwenden voor een betere opbrengst van hun akkerbouw opbrengst. Onze rol is kennis gedreven en richt zich op coaching van de initiatiefnemers, en hulp bij marketing, sales en projectmanagement. 

Email: foundation@afrisolenergy.com