Stichting Afrisol 
Keep our region green

ONS IMPACT GROW PROJECT

Wij helpen graag mee aan het duurzamer en inclusiever maken van Suriname door te investeren in betekenisvol ondernemerschap voor ouderen. Door onze kennis en ervaring aan te bieden aan initiatieven van derde waarin we geloven en die passen bij onze impactdoelstelling. We steunen die projecten daarbij via ons netwerk, onze aandacht en onze tijd. We werken daarbij momenteel samen met Stichting Surisol. 

IMPACT MAKEN VOOR SURINAMERS

Met deze activiteiten willen we vooral impact maken op klimaat, milieu en daarnaast de positie van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt verstevigen. Onze focus ligt ook in Suriname (net als in Kenia) op landbouw. We werken samen in een team van sociaal bevlogen pioniers aan impact.

Stichting Afrisol gelooft dat maatschappelijke participatie als thema uitstekende mogelijkheden om de zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving te bevorderen. Daarbij is werk en of uitzicht op een baan of opleiding een belangrijk middel en het verbeteren van inkomen een belangrijk doel. We streven dubbele winst na: voor mens en milieu.

door JONG EN OUD

Het activerings- en trainingsprogramma dat wij uitgedacht hebben is speciaal ontwikkeld voor jongeren. Het traject bestaat o.a uit workshops, training en persoonlijke begeleiding door een coach. Wij beschouwen de pilot geslaagd wanneer 16 jongeren het programma  hebben doorlopen en uitstromen naar een baan, een opleiding of een eigen bedrijf zijn begonnen. De pilot van twee jaar heeft 4 blokken. Per blok stromen 4 tot 6 jongeren in. Gedurende het blok zijn er 3 ouderen werkzaam in de begeleiding. Na elk blok wordt er geëvalueerd. In principe blijven de ouderen maximaal 2 blokken verbonden, met uitloop van 2 maanden tijdens de “rust” periode van de kwekerij. Daarna start het nieuwe jaar met opnieuw 3 ouderen. 

WERKWIJZE

 

De doelgroep die wij willen bedienen heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben weinig support in de omgeving, geen stimulans, geen netwerk en geen bezit. Bij een gedeelte van deze jongeren speelt motivatie een rol. De jongeren hebben tegenslag ondervonden bij eerdere pogingen om aan de slag te gaan, en zoeken oorzaken en oplossingen vaak buiten zichzelf. Hun verwachtingen sluiten niet altijd aan op hun mogelijkheden. Ze komen weinig in contact met rolmodellen en hebben een klein sociaal netwerk. 

De jongeren worden binnen ons project ondersteund bij het maken van stappen richting ondernemerschap, studie of werk. Wij bieden hen een werkplek, netwerk en rolmodellen. Hierbij is sprake van maatwerk: de aanpak wordt afgestemd op het individu. 

Met de jongeren bespreken we een plan voor hun lange termijn toekomst (met dromen en doelen) en de korte termijn stappen, die ze gaan zetten. De individuele coaching is gericht op het concreet maken van die dromen en talenten en het inzicht krijgen in de eigen kwaliteiten en blokkades.