Stichting Afrisol

Keep our region green

picture-260012
picture-26002
picture-260013
picture-26004
picture-26005
picture-26009

BIOGAS INNOVATIE EN COMPOSTERING

In dit project willen wij samen met de Keniaanse initiatiefnemer laagopgeleide boeren laten zien dat er veel praktische toepassingen zijn voor het gebruik van (organische) compostering en biogasproductie, een vorm van duurzame en goedkope energie en meststof! Dat spreekt veel plattelandsbewoners. Binnenhuis koken op brandhout of steenkool is zeer ongezond. Kopen op biogas is rookvrij en daarmee een belangrijke oplossing voor dat specifieke gezondheidsprobleem! Ook in dit project dragen wij bij aan armoedebestrijding, betere gezondheidssituatie en kennisoverdracht (middels coöperatief model voor boeren).


In dit specifieke project worden drie doelen nagestreefd: stimuleren werkgelegenheid en zelfredzaamheid, alsmede een oplossing bieden voor toenemende klimaatproblematiek. Het project heeft de naam Overlim (Overcome Limitations) en is gerealiseerd in maart 2015.


Stichting Afrisol biedt vanuit Nederland expertise op gebied van consulting, coaching, educatie, energie- en voedselvoorziening en is gericht op economische ontwikkeling. Bezoekers van dit project zijn agrarische ondernemers uit de regio Kiserian (20 km ten westen van Nairobi) die in duurzame samenleving en een beter klimaat willen investeren.


Wij zetten daarbij in op nieuwe toepassingen, zoals elektriciteit op biogas en organische compost. En wij strijden vanuit een klimaat oplossing tegen armoede en honger en voor waardig werk en verantwoorde economische groei. We doen dat binnen het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstelling zoals geformuleerd door de VN.


We bieden praktijkonderwijs middels: workshops, praktijkeducatie, begeleiding aan de hand van showcases en ontwikkeling van nieuwe technieken op het gebied van organische meststoffen uit bioslurry. Deze meststof stelt boeren instaat op milieu-, circulaire en budgetvriendelijke wijze hun akkerbouwproductie te verduurzamen en het volume te vergroten.

Amos teaching Jakes at Overlim Innovation Center
Amos working Red Worms to get High Quality Fertilizer 2015
Gas piping from the Biogas palnt
d7e803dc-dfba-4bad-9be0-5f5ccbd80122
sdggoals